Artykuł w fizjoterapii Polskiej

M. Curyło, M. Rynkiewicz-Andryśkiewicz, M. Mikos, M. Kiljański, Z. Śliwiński, J. W. Raczkowski – Wyroby medyczne wydawane na zlecenie w praktyce fizjoterapeuty. Fizjoterapia Polska 2020; 20(3); 180-183

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty była dawno oczekiwanym przez środowisko prawnym regulatorem normującym zawód fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta stał się nie tylko samodzielnym zawodem medycznym, ale i zawodem zaufania publicznego. Zapisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty stały się przyczyną wprowadzenia kolejnych zmian legislacyjnych, w tym tych dotyczących możliwości zlecania wyrobów medycznych. W praktyce regulacja ta wypełniła dotychczasowe braki w zakresie kompetencji fizjoterapeutów. Zgodnie z nowymi przepisami rozszerzony został wykaz wyrobów medycznych możliwych do zlecania przez fizjoterapeutów z prawem do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych, z jednoczesnym zróżnicowaniem kompetencji w tym zakresie dla magistrów fizjoterapii oraz specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.

Specjaliści fizjoterapii z uprawnieniami do zlecania wyrobów medycznych

Z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wynikało, iż specjaliści fizjoterapii zostali wyłączeni ze zlecania niektórych wyrobów medycznych, do czego mieli prawo magistrzy fizjoterapii bez specjalizacji!

Dotyczyło to m.in rękawów i nogawic uciskowych zaś Narodowy Fundusz Zdrowia stosował się do przepisów dosłownie nie akceptując zleceń na te wyroby wystawianych przez specjalistów fizjoterapii

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jednak to ewidentne nieporozumienie w piśmie do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jego treść można przeczytać na stronie internetowej KIF:

Korespondencja z NFZ

W związku z trudną sytuacją fizjoterapeutów pracujących przy obrocie wyrobami medycznymi, m.in. na wniosek przewodniczącego Sekcji, Prezes ZG PTF dr Rafał Trąbka zwórcił się z prośbą o rozwiązania systemowe dla tej grupy do MZ, NFZ i KIF. Pierwszy odpowiedział Narodowy Fundusz Zdrowia. Poniżej przedstawiamy oba listy.

Read more