Specjaliści fizjoterapii z uprawnieniami do zlecania wyrobów medycznych

Z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wynikało, iż specjaliści fizjoterapii zostali wyłączeni ze zlecania niektórych wyrobów medycznych, do czego mieli prawo magistrzy fizjoterapii bez specjalizacji!

Dotyczyło to m.in rękawów i nogawic uciskowych zaś Narodowy Fundusz Zdrowia stosował się do przepisów dosłownie nie akceptując zleceń na te wyroby wystawianych przez specjalistów fizjoterapii

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jednak to ewidentne nieporozumienie w piśmie do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jego treść można przeczytać na stronie internetowej KIF:

Korespondencja z NFZ

W związku z trudną sytuacją fizjoterapeutów pracujących przy obrocie wyrobami medycznymi, m.in. na wniosek przewodniczącego Sekcji, Prezes ZG PTF dr Rafał Trąbka zwórcił się z prośbą o rozwiązania systemowe dla tej grupy do MZ, NFZ i KIF. Pierwszy odpowiedział Narodowy Fundusz Zdrowia. Poniżej przedstawiamy oba listy.

Read more