Zarząd

Przewodniczący

dr n. med. Mateusz P.  Curyło

.

Wiceprzewodniczący Honorowy

Prof ndzw. dr hab. n. med. Jan W. Raczkowski

II Wiceprzewodniczący Honorowy

Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. AGH

Sekretarz

dr n. med. Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz

Członek Sekcji

mgr Małgorzata Lorek – Specjalista fizjoterapii

mgr inż. Katarzyna Cienkosz – inżynier biomedyczny, inżynier materiałowy